"ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101" ปีที่ 2
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 
 

สร้างความแปลกใหม่และสีสันให้วงการศิลปะ เมื่อ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัด โครงการศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 2 ในรูปแบบเรียลิตี้ให้ตัวแทนนักศึกษาสาขาศิลปะจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่เข้าประกวดทั้ง 46 คน ไปใช้ชีวิตรวมกันภายในหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นเวลา 9 วัน ระหว่างวันที่ 15-23 พ.ย. 2552 เพื่อสร้างสรรค์งานจิตรกรรม และถ่ายทอดสดผ่านทาง www.kapook. com ให้ผู้ชมได้โหวตผลงานที่ชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ ปิดรับ
ผลโหวต และประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 24 พ.ย. เวลา 12.00 น.

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และหนึ่งในคณะกรรมการการประกวดครั้งนี้ กล่าวว่า กว่า 30 ปีที่ผ่านมา โครงการแข่งขันศิลปินดาวเด่นบัวหลวงเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่แสดงความสามารถ โดยไม่จำกัดขอบเขต
ความคิดการสร้างสรรค์ ทั้งนี้ อ.ปรีชา เถาทอง, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งเคยได้รับรางวัลจิตรกรรมบัว หลวง เคยบอกว่าการเรียนศิลปะ ไม่ได้สอนว่า
เมื่อเรียนจบแล้วจะดำรงชีวิตในสังคมอย่างไร

โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้น้อง ๆ ที่เรียนศิลปะมีความรู้รอบตัว ตลอดเวลาที่ร่วมโครงการเวลา 13.00-14.30 น. จะมีการให้ความรู้กับเขา
ทั้งเรื่องวิชาการ การดำเนินชีวิต จิตวิทยา ได้พบเจ้าของแกลลอรี่ และผู้สะสมงานศิลปะ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้บุคคล
ทั่วไปที่สนใจได้ชมด้วย โดยผู้ชนะศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวงยอดเยี่ยมจะได้รับทุนการศึกษา 1 แสนบาท, ศิลปินดาวเด่นบัวหลวงความคิดสร้างสรรค์ รับทุนการศึกษา 70,000 บาท และศิลปินดาวเด่นจิตรกรรมบัวหลวงขวัญใจประชาชนซึ่งได้จากคะแนนโหวต จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท

ด้านตัวแทนศึกษาสาขาศิลปะ น.ส.ชมพูนุท พรหม สุข นักศึกษาปี 3 ภาควิชาศิลปะจินตทัศน์ ม.ศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร กล่าวว่า ตอนนี้เริ่มหาข้อมูลเตรียมตัวสร้างงานแล้ว แนวคิดที่ต้องการนำเสนอคือเรื่องราวของมนุษย์ที่ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปหลงวัตถุมากขึ้น ให้ความสุขทางด้านวัตถุ ขณะที่ นายธนา แนวเสือ นักศึกษาปี 2 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต ผู้มีปัญหาทางการได้ยิน กล่าวว่า ตอนแรกรู้สึกกดดันเล็กน้อยแต่ตอน
นี้ดีขึ้น รู้จักเพื่อนมากขึ้นวางแนวคิดนำเสนอเรื่องปัญหาสังคม ผู้หญิงขายตัว แต่เป็นแง่มุมด้านดีของคนกลุ่มนี้ แม้ปัญหาการได้ยินเป็นอุปสรรคบ้าง คือฟังไม่รู้เรื่อง แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะมีเพื่อนเป็นล่ามให้ และสามารถอ่านปากเพื่อนได้.

 


email: info@thawan-duchanee.com
:: หน้าหลัก | ประวัติศิลปิน | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | แผนผังบ้านดำ | บ้านดำ แกลเลอรี่ | ถวัลย์ คอลเลคชั่น | ร้านกาแฟศิลปิน | ข่าว/กิจกรรม | ติดต่อเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด ::