:: กองทุนถวัลย์ -ไทยพาณิชย์ ::
18 นักศึกษาเข้ารับทุน อ.ถวัลย์ ดัชนี - ไทยพาณิชย์ ประจำปี 52 ต่อยอดโอกาสทางการศึกษาด้านศิลปะ

ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 11 พ.ย. 2552

 
 

บนเส้นทางการศึกษาด้านศิลปะนั้น ปัญหาสำคัญประการหนึ่งสำหรับนักศึกษาซึ่งครอบครัวมีรายได้น้อยคือค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ ประกอบการเรียนซึ่ง ปัญหานี้
บางครั้งเป็นอุปสรรคที่ ทำให้เยาวชนผู้มีใจรักศิลปะหลายคนไม่สามารถแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างเต็มที่ และบางคนไม่สามารถศึกษา
ในสาขานี้จนสำเร็จการศึกษาได้ เพราะ ครอบครัวแบกภาระไม่ไหว

          "กองทุนถวัลย์ -ไทยพาณิชย์" ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2541  โดยความประสงค์ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2544  และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมอบหมายให้มูลนิธิสยามกัมมาจลเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนฯ จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ด้านศิลปะ ผู้มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนถวัลย์ -ไทยพาณิชย์"  ประจำปี 2552 ขึ้นเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน ณ ห้องสยามกัมมาจล 1
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์ถวัลย์ให้เกียรติเป็นประธานการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวม 18 ทุน

          อาจารย์ถวัลย์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยตนเองเมื่อครั้งอายุ 14 ปีและยังศึกษาอยู่ในต่างจังหวัดเคยได้รับทุน
จังหวัด ให้เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ ต่อมาเมื่ออายุประมาณ 16 -17ปี ขณะกำลังเข้าศึกษาต่อชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังได้รับความเมตตาจาก
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ให้ติดสอยห้อยตามและเรียนรู้จากท่าน หากไม่ได้รับโอกาสเหล่านั้นก็คงจะไม่มีตนเองในวันนี้ เมื่อมีโอกาสอันสมควร จึงมอบรายได้จำนวนหนึ่งจากการ
วาดภาพเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่สนใจงานด้านศิลปะขึ้นทั้งในระดับประถมฯ มัธยมฯ วิชาชีพ และอุดมศึกษา การมามอบทุนครั้งนี้
จึงเปรียบเสมือนการเห็นกระจกสะท้อนภาพชีวิตตนเองในอดีตอีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่าเยาวชนที่ได้รับทุนวันนี้ก็จะเติบโตและค้นพบวิถีทางชีวิตของตนเองต่อไป

          นายอัฐเศรษฐ์ แสนจันทร์ นักศึกษาชั้นปี 5 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับทุนจากกองทุนถวัลย์ -ไทยพาณิชย์เป็นเวลา 5 ปี
ติดต่อกัน บอกว่า พื้นเพของเขาเป็นคนเชียงรายอยู่กับแม่ซึ่งป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ ฐานะทางบ้านจึงค่อนข้างขัดสน ยิ่งเมื่อเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีรายจ่ายสูง
เขาจึงต้องหารายได้ส่งเสียตัวเองและส่งเงินไปให้แม่ที่บ้านได้ใช้

          "ปกติผมจะรับงานพิเศษจากรุ่นพี่ที่รู้จักกันเพื่อให้มีเงินไว้ใช้และพอสำหรับซื้ออุปกรณ์ศิลปะที่จำเป็น ซึ่งบางครั้งต้องใช้ถึง 6-7 พันบาท ที่มากหน่อยก็จะเลยหมื่นบาท
ขึ้นไป ข้อดีของการทำงานให้กับรุ่นพี่ช่วยทำให้ผมมีรายได้ แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ต้องขาดเรียนบ่อยๆ จนภาคเรียนที่ผ่านมามีวิชาหนึ่งที่ติดเอฟ อาจารย์ให้เหตุผลว่า
เพราะขาดเรียนมากเกินไป" เขากล่าว โดยทุนการศึกษากองทุนถวัลย์ - ไทยพาณิชย์ที่ได้รับนี้ทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจ เพราะชื่นชอบผลงานและนับถืออาจารย์ถวัลย์เป็น
การส่วนตัวมานานแล้ว ขณะเดียวกันยังช่วย ลดความตึงเครียดทางการเงิน ทำให้เขามีสมาธิกับการเรียนหนังสือมากขึ้น

          ส่วน นางสาวกมลชนก พฤกษ์เงิน นักศึกษาที่เข้ารับทุนจากชั้นปี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เธอ แม่ พี่ชาย และน้องสาว อาศัยอยู่ในเขต
บางพลัดกรุงเทพฯ แม่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักของครอบครัวตั้งแต่เธออายุ 9 ขวบ โดยยึดอาชีพขายข้าวแกงหารายได้ส่งเสียลูกทั้ง 3 คนให้ได้รับการศึกษา ส่วนตัวเธอเองทุกเช้า
จะ ตื่นนอนตอนตี 4 เพื่อไปจ่ายตลาด ช่วยแม่จัดร้าน และช่วยขายของก่อนไปโรงเรียน เช่นนี้เรื่อยมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมฯอย่างไรก็ดีเมื่อเข้าศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษาพบว่ามี
รายจ่ายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก ประกอบกับรายได้จากการค้าขายไม่สม่ำเสมอ จึงรู้สึกไม่สบายใจและพยายามแบ่งเบาภาระของแม่เท่าที่ทำได้
       
          “ถึงจะรู้ดีว่าแม่ดีใจที่หนูสอบสอบติดในสถาบันที่ดี มีชื่อเสียง มีสังคมที่ดีและกว้างขวาง แต่ก็อดเห็นใจแม่ไม่ได้ จึงบอกกับท่านว่าหนูจะไม่เรียนต่อและจะทำงาน
หาเลี้ยงท่านเอง แต่แม่ก็ยืนยันอยากให้หนูได้เรียนแม้เป็นภาระที่หนักมาก เพราะรายจ่ายทุกอย่างในบ้าน แม่ต้องหามาด้วยตัวเพียงคนเดียว” เธอกล่าว ทั้งนี้เมื่อได้ทราบว่า
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจ โดยจะขอนำทุนที่ได้เป็นค่าเล่าเรียนและให้สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่

          เช่นกันกับความมุ่งมั่นตั้งใจดีของ นางสาวมินตรา พรหมชาติ นักศึกษาชั้นปี 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ อีกหนึ่งเยาวชนที่ได้รับทุนซึ่งกล่าวว่า ครอบครัวของเธอมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน คือ พ่อ แม่ เธอ และน้องสาวซึ่งมีอายุเพียง 7 เดือน โดยอาศัยอยู่ใน
เขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ พ่อและแม่เป็นพนักงานบริษัทละแวกบางบอน มีรายได้รวมกันเพียงเดือนละ 14,000 บาท ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในครอบครัวและ ไม่สามารถ
ส่งเสียให้เธอได้เรียนต่อ

          ด้วยเหตุนี้เธอจึงต้องทำงานเก็บเงินศึกษาต่อด้วยตัวเอง ที่ผ่านมาจะทำงานกับอาจารย์หลังเลิกเรียนทุกวันทำให้มีรายได้อาทิตย์ละ 1,000 บาท อย่างไรก็ดี ในภาคเรียนใหม่เธอไม่สามารถเก็บเงินเพื่อชำระค่าเทอมได้ เพราะมีรายจ่ายมาก ทั้งที่เป็นรายจ่ายในบ้าน และรายจ่ายในการเรียน จึงต้องขอกู้ยืมเงินจำนวน 10,000 บาท
จากอาจารย์ ซึ่งเมตตาให้ยืม โดยให้เธอทยอยผ่อนคืนเดือนละ 500 บาท

          "ทุนที่ได้ หนูจะเก็บไว้เป็นค่าเทอมสำหรับภาคเรียนต่อไป ส่วนที่เหลือจะส่งไปให้เแม่ที่บ้านใช้จ่ายในบ้าน สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุน ทุนการศึกษา
ในครั้งนี้ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาให้พวกเราได้เรียนต่อ และขอสัญญาว่าจะสืบสานงานไทยให้คงอยู่ต่อไป และเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึง ความสำคัญ
ของศิลปะ ไทยด้วย" เธอกล่าว

          ขณะที่การขยายผลการดำเนินการของกองทุน ถวัลย์ -ไทยพาณิชย์ ในระยะต่อไป นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวว่า ได้มีการหารือกับ
อาจารย์ถวัลย์เพื่อขยายผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยจะประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการ ให้ทุน
สนับสนุนนิสิตนักศึกษาใช้ความรู้และทักษะด้านศิลปะไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชน อาทิ การใช้ศิลปะเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนแออัด และการเยียวยา
จิตใจผู้ประสบภัย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการลงชุมชนและนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถด้านศิลปะของตนให้พอกพูนมากยิ่งขึ้นอีกก้าว และจะได้พัฒนา
ไปสู่ความมีจิตอาสาในที่สุด /////        

 
 


email: info@thawan-duchanee.com
:: หน้าหลัก | ประวัติศิลปิน | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | แผนผังบ้านดำ | บ้านดำ แกลเลอรี่ | ถวัลย์ คอลเลคชั่น | ร้านกาแฟศิลปิน | ข่าว/กิจกรรม | ติดต่อเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด ::