:: นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2552::
ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ นางแล วันที่ 6 พ.ย. 2552 - 13 กุมภาพันธ์ 2553
สนับสนุนโดย ปูนพีทีไอ

 
 

นอกเหนือจากการกล่าวขานถึงลวดลายประดับตกแต่งงดงามของ ศิลปะปูนปั้น ในคุณค่าของศิลปะแขนงนี้ยังปรากฏความโดดเด่นทั้งในด้านเทคนิค วัสดุการสร้างสรรค์

ต่อเนื่องมาสำหรับการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยซึ่งมีความหมายต่อการสืบรักษาศิลปะประติมากรรม ที่มีคุณค่าของไทยและหลังจากประชาชน เยาวชนจาก
ทั่วทุกภูมิภาค ร่วมกันสร้างสรรค์ถ่ายทอดผลงานศิลปะปูนปั้น ในผลงานทั้งที่ได้รับรางวัลและร่วมแสดงทั้งหมดที่ผ่านมาซึ่งได้เผยแพร่ให้ศึกษา สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดในพื้นที่
ศิลปะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนน    เจ้าฟ้าและหลังจากการแสดงในพื้นที่   ดังกล่าวเสร็จสิ้นลงไม่นานมานี้ ผลงานปูนปั้นที่ได้รับรางวัลเตรียมสัญจรแสดง
เผยแพร่ขยายการศึกษาสืบสานศิลปะที่มีคุณค่าดังกล่าวที่จังหวัดเชียงราย
   
อาจารย์จิรศักดิ์ สมทรง หัวหน้าสาขาวิชาประติมากรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้ความรู้ว่า ศิลปะปูนปั้นมีเอกลักษณ์และ
มีการสร้างสรรค์มายาวนานแต่โบราณ โดยปูนปั้นเป็นศิลปะประดับตกแต่งศาสนสถาน  แสดงเรื่องราวคติธรรม ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ศิลปะของช่างไทย
   
จากการประกวดซึ่งมีความหมายต่อการอนุรักษ์สานต่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่มีคุณค่าแล้วยังมอบ โอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่แสดงความสามารถประยุกต์ความรู้ ความเชี่ยวชาญร่วมกันสืบรักษาศิลปะ
   
“ประติมากรรมไทยที่เกี่ยวเนื่องกับปูนปั้นมีทั้งในเรื่องของลวดลาย ตัวภาพที่ประดับตกแต่ง ฯลฯ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนตามโบราณสถาน วัดวาอารามต่าง ๆ อย่างที่กล่าวมาใน
ความโดดเด่น ของปูนปั้นมีทั้งในด้านวัสดุและฝีมือช่าง อย่างสีของปูนให้ความรู้สึกสบายตานุ่มนวลเมื่อผสานเข้ากับลวดลายทำให้วัสดุดังกล่าวดูพลิ้วอ่อน
แต่ทว่าคงทนแข็งแรง”
    
จากการประกวดทุกครั้งทุกชิ้นงานต่างมีความโดดเด่น ถ่ายทอดรูปแบบประติมากรรมไทยประเพณีหรือประติมากรรมไทยแนวประเพณี อีกทั้งยังมีผลงานปั้นปูนสำเร็จรูป
หัวข้อ รักษ์สิ่งแวดล้อม ในระดับเยาวชน ขณะที่ผลงานทั้งหมดเตรียมเผยแพร่แสดงในส่วนภูมิภาค อาจารย์ท่านให้ความรู้เพิ่มอีกว่า จากการแสดงที่ผ่านมาผลงานทุกประเภท
ทุกชิ้นงานต่างมีควาหมายต่อการอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาศิลปะปูนปั้นและนอกเหนือจากการแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า นิทรรศการปูนปั้น
แห่งประเทศไทย ครั้งนี้เตรียมสัญจร แสดง ณ บ้านดำนางแล จ.เชียงรายในเดือนนี้ต่อเนื่องถึงกุมภาพันธ์ในปีหน้า เผยแพร่ให้กับนักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้ที่ สนใจศิลปะปูนปั้น
ได้ศึกษาสัมผัส 
   
จุดประกายการเรียนรู้เป็นแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ รวมทั้งสืบสานศิลปะแขนงนี้ที่มีเอกลักษณ์ดำรงอยู่.

 
 


email: info@thawan-duchanee.com
:: หน้าหลัก | ประวัติศิลปิน | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | แผนผังบ้านดำ | บ้านดำ แกลเลอรี่ | ถวัลย์ คอลเลคชั่น | ร้านกาแฟศิลปิน | ข่าว/กิจกรรม | ติดต่อเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด ::