Update 02 / 09 / 57 Time: 10.58

หมายเลขที่ถูกสั่งจองแล้ว
หมายเลข สีแดง คือ การสั่งจอง "สมบูรณ์" รอรับภาพพิมพ์ในเดือน พ.ย. 2557
หมายเลข
สีขาว คือ การสั่งจอง "ยังไม่สมบูรณ์" อาจสละสิทธิ์เนื่องจากไม่ชำระค่าสั่งจองตามกำหนดเวลา
หมายเลข
สีเทา คือ หมายเลขภาพที่ยังไม่มีผู้สั่งจอง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22
23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66
67 68 69 70
71
72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

หมายเหตุ:
ภาพพิมพ์พร้อมกรอบ | แผ่นป้ายทองเหลืองหมายเลขภาพ | ใบรับรองภาพพิมพ์
**จัดส่งฟรีทั่วประเทศหมายเลขที่ถูกสั่งจองแล้ว
หมายเลข สีแดง คือ การสั่งจอง "สมบูรณ์" รอรับภาพพิมพ์ในเดือน ก.ย. 2557
หมายเลข
สีขาว คือ การสั่งจอง "ยังไม่สมบูรณ์" อาจสละสิทธิ์เนื่องจากไม่ชำระค่าสั่งจองตามกำหนดเวลา
หมายเลข สีเทา คือ หมายเลขผ้าพันคอที่ยังไม่มีผู้สั่งจอง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12
13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

หมายเหตุ:
ผ้าพันคอบรรจุในกล่องผ้าไหมสีดำ สกรีนหน้ากล่องด้วยสีทองรูปโลโก้ The Year Of Hores
**จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

หมายเลขบัญชีสำหรับโอนค่าสั่งจองสินค้า The Yers Of Horse
 
       
Anniversary 74 th (Limited Edition)
 
       
Collection
     
       
สินค้าหมด "ไม่มีการผลิตเพิ่มเติม"
   
     
email: info@thawan-duchanee.com
:: หน้าหลัก | ประวัติศิลปิน | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | แผนผังบ้านดำ | บ้านดำ แกลเลอรี่ | ถวัลย์ คอลเลคชั่น | ร้านกาแฟศิลปิน | ข่าว/กิจกรรม | ติดต่อเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด ::