Baandam Museum
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
(Thawan Duchanee)
บ้านดำ นางแล 414 หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ประเทศไทย
ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าชม: โทร. 053 - 705 - 834, 053 - 776 - 333, 081 - 673 - 1155

ศาลาตะวันออก
 


ความหมายของชื่อ
    ทิศทางขึ้นดวงตะวันอุษาโยค บูรพาทิศ

ปีพุทธศักราชในการสร้าง
    2537 เวลาในการสร้าง 1 ปี ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าอ้าย คณะสล่าบ้านคำ

ที่มาและแรงบันดาลใจในการรออกแบบ
    ซ้อนหลังคา สองชั้น ช้อยชด งอนปีกนก ปั้นหยารอบทิศ หางหงส์เฉพาะตัว และคันทวย ฝีมือช่างพื้นเมือง ที่งามง่าย
    จับใจ ซื่อ และเรียบใส

แผนผังอาคาร
    อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก โครงสร้างทำจากไม้บนฐานปูน

รูปแบบสถาปัตยกรรม
    ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างไม้บนฐานปูน  มีเสาไม้รองรับโครงสร้างของอาคารทั้งหมด 6 ต้น
    ด้านข้างไม่มีผนัง หลังคาทรงสามเหลี่ยมมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี หลังคาลดระดับสามชั้น ประดับด้วยปั้นลมและหางหงส์

ขนาด
    กว้าง          3.60          เมตร           ยาว        5.60          เมตร         สูง       9.00          เมตร

วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
    โต๊ะไม้ชิ้นเดียวขนาดใหญ่  3 x 2 เมตร งานศิลปะพื้นเมือง  และเครื่องดนตรีชาวเขา แกะสลักลอยตัว พื้นบ้านพื้นเมือง
     คัดสรรฝีมือระดับครู

เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน
    เก็บเก้าอี้เขาควาย เครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทกระจ่า ช้อน โตก ขัน พาน ขนเม่น แมลงปีกแข็ง เพื่อศึกษา ค้นคว้า
    วิจัย ในการทำงานศิลป์

จุดประสงค์ในการสร้าง
    ศาลาโถง เอนกประสงค์ รับแขกพิเศษ เพื่อพักผ่อน รับลม

<< Back | Next >>
email: info@thawan-duchanee.com
:: หน้าหลัก | ประวัติศิลปิน | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | แผนผังบ้านดำ | บ้านดำ แกลเลอรี่ | ถวัลย์ คอลเลคชั่น | ร้านกาแฟศิลปิน | ข่าว/กิจกรรม | ติดต่อเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด ::