Baandam Museum
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
(Thawan Duchanee)
บ้านดำ นางแล 414 หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ประเทศไทย
ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าชม: โทร. 053 - 705 - 834, 053 - 776 - 333, 081 - 673 - 1155

ศาลาพระสี่อริยาบถ
 

ความหมายของชื่อ
    พระไม้ เปลือย นั่ง นอน ยืน  เดิน ในสี่อิริยาบถ ในศาลา

ปีพุทธศักราชในการสร้าง
    2538-2540 เวลาในการสร้าง 3 เดือน ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าอ้าย คณะสล่านางแล

ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
    กำหนดศูนย์กลางวัฒนธรรม ดินเผา ก่ออิฐถือปูน ประธานของกลุ่ม เรือนดินเผา หย่องศาลา ค้ำยัน คันทวย หน้าบัน
    ฝีมือช่างไทยใหญ่

แผนผังอาคาร
    อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก มีเสาไม้รองรับโครงสร้างจำนวน 4 ต้น

รูปแบบสถาปัตยกรรม
    ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 0.20 เมตร โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้าง
    ไม้ทั้งหมด มีเสาไม้รองรับโครงสร้างของอาคาร หลังคาทรงสามเหลี่ยมลดระดับสี่ชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผา
    ไม่เคลือบสี  ด้านบนประดับด้วยป้านลมและหางหงส์ ด้านล่างโล่งไม่มีผนังกั้น ลักษณะเป็นแบบศาลา

ขนาด
    กว้าง       2.30          เมตร         ยาว        3.30          เมตร         สูง          6.00          เมตร

วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
    พระไม้ สกุลช่างไทยใหญ่ สล่าม่าน สล่าเงี้ยว (ข้าเศิถเจ่นป้อ) ที่มาอยู่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่
    และยังรักษาประเพณีในการทำศิลปหัตถกรรมที่งดงาม

เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน
    หลังคาที่ลดหลั่นจัตุรมุขทั้ง 4 ชั้น สื่อความหมายในเชิงพุทธปรัชญา มหาสติปัฏฐาน 4 นอกจากสุนทรียภาพพื้นฐาน

จุดประสงค์ในการสร้าง
    กำหนดอาณาเขต อาณาบริเวณวัฒนธรรม ไม้ ดินเผา อานาปานสติกรรมฐาน

<< Back | Next >>
email: info@thawan-duchanee.com
:: หน้าหลัก | ประวัติศิลปิน | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | แผนผังบ้านดำ | บ้านดำ แกลเลอรี่ | ถวัลย์ คอลเลคชั่น | ร้านกาแฟศิลปิน | ข่าว/กิจกรรม | ติดต่อเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด ::