Baandam Museum
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
(Thawan Duchanee)
บ้านดำ นางแล 414 หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ประเทศไทย
ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าชม: โทร. 053 - 705 - 834, 053 - 776 - 333, 081 - 673 - 1155

วิหารราม
 

ความหมายของชื่อ
    พิหารอันราม (มอกฮาม) ขนาดกลาง พอดีภาษาสุโขทัย

ปีพุทธศักราชในการสร้าง 
    2549 เวลาในการสร้าง 2 ปี ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าอ้าย สล่ากร สล่าพบ คณะสล่าบ้านดำ

ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ

    ความงามบริสุทธิ์ของไม้ขนาดใหญ่ ตั้งแต่เสา ฝา เครื่องบน ม้าต่างไหม กวีของไม้

แผนผังอาคาร
    อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก มีบันไดขึ้น-ลง สองด้านคือทางทิศตะวันตก
    และทิศตะวันออก มีเสาไม้รองรับโครงสร้างจำนวน 8 ต้น

รูปแบบสถาปัตยกรรม
    ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1.80 เมตร โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างไม้บนฐานปูน 
    มีเสาไม้รองรับโครงสร้างของอาคาร หลังคาทรงสามเหลี่ยม ลดระดับสี่ชั้น ด้านบนประดับด้วยป้านลมและหางหงส์
    มีประตูขนาดใหญ่สองด้าน ตรงกัน มีบานเลื่อนกระจกด้านข้าง

ขนาด
    กว้าง       4.60          เมตร         ยาว      9.50       เมตร         สูง          20.00        เมตร

วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
    ความเรียบง่าย บทเพลงของกวีแห่งไม้ คมสิ่ว ดาวเพดาน ฝีมือช่างไทยใหญ่ โยเดีย

เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน
    ความสงบ ความสะอาด ความสว่าง เป้าหมายตรงแห่ง พุทธธรรม สะท้อนสภาวะศิลป์

จุดประสงค์ในการสร้าง
    บรรจุความว่างวิเวก สุญญตารมณ์ วิหารทางบูรพาทิศ ประตูตรงมหาวิหาร

<< Back | Next >>
email: info@thawan-duchanee.com
:: หน้าหลัก | ประวัติศิลปิน | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | แผนผังบ้านดำ | บ้านดำ แกลเลอรี่ | ถวัลย์ คอลเลคชั่น | ร้านกาแฟศิลปิน | ข่าว/กิจกรรม | ติดต่อเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด ::