Baandam Museum
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
(Thawan Duchanee)
บ้านดำ นางแล 414 หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ประเทศไทย
ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าชม: โทร. 053 - 705 - 834, 053 - 776 - 333, 081 - 673 - 1155

บ้านสามชั้น (เรือนนอนฤดูหนาว)
 


ความหมายของชื่อ
    สามฤดูกาลของแผ่นดิน หนาว ฝน และร้อน

ปีพุทธศักราชในการสร้าง 
    2532 เวลาในการสร้าง 1 ปี ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าอ้าย สล่าดี สล่าเมือง สล่าหว่าง คณะสล่าบ้านดำ

ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
    บ้านไทยสิบสองปันนาในเชียงตุง แสนหวี เขมรัฐ รูปแบบวิหารหอคำ เจ้าฟ้าไทยใหญ่

แผนผังอาคาร
    อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก มีเสาไม้รองรับโครงสร้างจำนวน 8 ต้น

รูปแบบสถาปัตยกรรม
    ลักษณะเป็นอาคารสามชั้น โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างไม้ผสมปูน มีเสาไม้รองรับโครงสร้างของอาคาร หลังคาทรงสามเหลี่ยม
    ทรงจอมแห มีป้านลมและตัวเหงา มีกระจกรับแสงด้านบน ด้านในแบ่งเป็นสามชั้น มีห้องนอนทั้งสามชั้นและมีห้องน้ำชั้นหนึ่ง

ขนาด
    กว้าง          4.20          เมตร         ยาว           9.40          เมตร         สูง          9.00       เมตร

วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
    ผ้า พัสตราภรณ์ เอเชีย ตั้งแต่ อินโดนีเซีย พม่า ไทย ลาว เขมร บาหลี ตลอดจนผ้าอินเดีย  เปรู อินคา เยเมน และ
    ตะวันออกกลาง เกาะต่าง ๆ 

เนื้อหาความหมายโดยรวมของบ้าน
    สามชั้น ไตรภูมิ ไตรลักษณ์ ไตรสรนาคมน์ ผลึกสามเหลี่ยมในนิวเคลียส

จุดประสงค์ในการใช้
    เก็บข้อมูล สิ่งทอ โดยเฉพาะจากสุวรรณภูมิ

email: info@thawan-duchanee.com
:: หน้าหลัก | ประวัติศิลปิน | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | แผนผังบ้านดำ | บ้านดำ แกลเลอรี่ | ถวัลย์ คอลเลคชั่น | ร้านกาแฟศิลปิน | ข่าว/กิจกรรม | ติดต่อเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด ::