Baandam Museum
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
(Thawan Duchanee)
บ้านดำ นางแล 414 หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ประเทศไทย
ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าชม: โทร. 053 - 705 - 834, 053 - 776 - 333, 081 - 673 - 1155

อูปปรภพ(ห้องจิตวิญญาณ)
 

ความหมายของชื่อ
    อูปปรจิต นำคนไปสู่ปรภพ ผุดขึ้นจากขอบดินเหมือนดอกเห็ด

ปีพุทธศักราชในการสร้าง  
    2545 เวลาในการสร้าง 1 ปี ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าอ้าย คณะสล่าบ้านดำ

ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
    อูบมุงอุโมงค์ เตาเผาถ่าน สถูปเจดีย์ ประติมากรรมในศาสนพลีหลายรูปแบบ ศิลปินปั้นบ้านเพื่อสถิตวิญญาณมากกว่าเอา
    ประโยชน์ใช้สอย ให้ปริมาตรที่ปรินูนอิ่มเต็ม สงบระงับ

แผนผังอาคาร
    ฐานอาคารเป็นรูปทรงกลมวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก โครงสร้างทำจากปูนทั้งหลัง

รูปแบบสถาปัตยกรรม
    ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทรงโดมมีลักษณะคล้ายเจดีย์ปลายตัด โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างปูนทั้งหมด มีเสารองรับ
    โครงสร้างของอาคาร มีประตูเข้าทางด้านหน้า-หลังทำจากด้านบนสุดติดกระจกเพื่อรับแสงสว่าง

ขนาด
    กว้าง          9.00       เมตร         ยาว        9.00       เมตร      สูง          5.40       เมตร     

วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
    เก้าอี้เขาควายขนาดใหญ่ จระเข้ หอยขนาดใหญ่ รูปแกะสลัก พื้นเมือง จากตะวันออก เครื่องสายและตุ๊กตาไม้ขนาด
    เท่าคนหลายตัวจากทั่วเอเชีย

เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน
    เทวทูตทั้ง 4 เกิดแก่เจ็บตาย จระเข้ หอย ตัวอย่างรูปทรงการไม่เปลี่ยนแปลงของอวิชชา เก้าอี้ทั้งสิบคือทศชาติ เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว
    อรูปรภพปูแผ่สัจธรรมสากลของสังสารวัฏ

จุดประสงค์ในการสร้าง
    ชี้นำโดยความงาม นวัตกรรม สถาปัตยกรรม สุนทรียธรรมและศิลปะ

<< Back | Next >>
email: info@thawan-duchanee.com
:: หน้าหลัก | ประวัติศิลปิน | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | แผนผังบ้านดำ | บ้านดำ แกลเลอรี่ | ถวัลย์ คอลเลคชั่น | ร้านกาแฟศิลปิน | ข่าว/กิจกรรม | ติดต่อเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด ::