Baandam Museum
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
(Thawan Duchanee)
บ้านดำ นางแล 414 หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ประเทศไทย
ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าชม: โทร. 053 - 705 - 834, 053 - 776 - 333, 081 - 673 - 1155

วิหารเล็ก
 


ความหมายของชื่อ
    ไม้ บนฐานบัว พื้นแกรนิต บานประตูหน้าต่าง พุทธรูปไม้แกะสลัก

ปีพุทธศักราชในการสร้าง  2535
    เวลาในการสร้าง 1 ปี ครึ่งโดยประมาณ ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าอ้าย คณะสล่าบ้านดำ 12 คน

ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
    รวบยอดความคิด  ล้านช้าง ล้านนา หงสาวดี อังวะ เครื่องไม้แกะสลักไทยใหญ่ สิบสองปันนา มัณทะเลย์
    หลังคาดินขอพื้นเมือง ลดชั้น ปักยอดฉัตร บราลี 36 ตัว รวมช่อฟ้า โพธิปักขียธรรม

แผนผังอาคาร
    อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก มีบันไดขึ้น-ลง สองด้านคือทางทิศตะวันตก
    และทิศตะวันออก มีเสาไม้รองรับโครงสร้างจำนวน 6 ต้น

รูปแบบสถาปัตยกรรม
    เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1.00 เมตร โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมด
    อยู่บนฐานปูนปั้น มีเสาไม้รองรับโครงสร้างของอาคารทั้งหมด 6 ต้น หลังคาทรงสามเหลี่ยมลดระดับสี่ชั้น
    มุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี ด้านบนประดับด้วยฉัตรบราลี     ป้านบม ด้านล่างประดับด้วย
    หางหงส์และค้ำยัน  มีประตูเข้าออกสองด้าน ตรงกัน มีหน้าต่างด้านละสองบาน

ขนาด
    กว้าง          2.34       เมตร         ยาว        5.20          เมตร         สูง       9.34       เมตร

วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
    ไม้แกะพุทธรูป เปลือยดิบ สัจภาวะเนื้อไม้ นั่ง นอน ยืน ดาวเพดาน หน้าต่าง หน้าบัน ซุ้มประตูเป็นงานศิลปะ
    รัตนบุระอังวะ มอญ พม่า ไทย วิหารหน้าประธาน กำหนดประจิมทิศ

เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน
    สรุปรวมวัฒนธรรมไม้ ดินเผา แกรนิต และการสื่อความหมายเหมือนโลหะปราสาท คือ 37 ยอดแห่งโพธิปักขียธรรม

จุดประสงค์ในการสร้าง
    กำหนดภูมิทัศน์ วิหารหน้า เส้นทางสู่ มัชฌิมาประเทศ ของมหาวิหาร

<< Back | Next >>
email: info@thawan-duchanee.com
:: หน้าหลัก | ประวัติศิลปิน | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | แผนผังบ้านดำ | บ้านดำ แกลเลอรี่ | ถวัลย์ คอลเลคชั่น | ร้านกาแฟศิลปิน | ข่าว/กิจกรรม | ติดต่อเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด ::