ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ "ชมรมเหรียญสุริยะภูมิจักรวาล"
วิธีสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ 
ขั้นตอนที่ 1. สมัครเป็นสมาชิกเว็บบอร์ด อ.ถวัลย์ ดัชนี 
ขั้นตอนที่ 2. กรอกชื่อ - ที่อยู่ - เบอร์โทร - email ไว้ที่กระทู้ของชมรม 
 
 สมาชิกชมรม "เหรียญสุริยะภิมูจักรวาล" (ทั้งหมด)
     
**กิจกรรมของชมรมฯ**
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ภาพพิมพ์เหรียญฯ" กิจกรรม No.1
>> ประกาศจัดส่งภาพพิมพ์ - ล็อตที่ 1 (coming soon)